Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Organiseren
Met onderwerpen als: financiën, openbare orde, samenwerking tussen gemeenten, gemeentelijke organisatie en communicatie.
https://uithoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/9ac5af62-2e83-4ce5-8bfd-ffc342a5dd95


Wonen en Werken
Met onderwerpen als: ruimtelijke ontwikkeling, economische ontwikkeling, verkeer en vervoer, duurzaamheid en leefomgeving.
https://uithoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/97072f2a-9e6a-49c1-8d12-ccb245decc6b


Leven
Met onderwerpen als: integratie, participatie, jeugd en onderwijs, sociale zaken, maatschappelijke ontwikkeling en maatschappelijke ondersteuning.
https://uithoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/5ffcad28-6756-4683-ab2a-7464b944843f

Op de vergaderkalender op de website staan alle raads- en commissievergaderingen.
Deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

Tijdens bijeenkomsten van de commissies en de raad kunnen inwoners of belanghebbenden inspreken. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@uithoorn.nl.


Als u een e-mail stuurt geef dan uw naam, het onderwerp en uw telefoonnummer door. 


Bij raadsvergaderingen en commissievergaderingen mag u maximaal vijf minuten inspreken.
De agenda voor de raadsvergadering plaatsen we op de woensdag vóór de vergadering in het weekblad de Nieuwe Meerbode.
Meer informatie over spreekrecht op: Inspreken, zo werkt dat!

U kunt een brief sturen aan de gemeenteraad. 
Als de brief (of e-mail) gericht is "aan de gemeenteraad" en is ondertekend (dus niet anoniem) en een vraag of een verzoek bevat, dan moet de brief altijd beantwoord worden. 
Het presidium besluit in de eerstvolgende vergadering over de afhandeling van de brief. U ontvangt dan na deze vergadering bericht over de wijze van afhandeling. Het presidium reageert niet inhoudelijk op de brief. 


De brief (of e-mail) zal ook aangeboden worden aan alle raads-en burgerleden, zodat zij kennis kunnen nemen van de inhoud van de brief. 
Uw brief zal niet actief worden gepubliceerd op de website van de raad, maar kan wel openbaar besproken worden of kan naar gevraagd worden. Uw brief zal dan automatisch openbaar worden.  Hou hier dus rekening mee als u een brief aan de gemeenteraad schrijft. 


Brieven aan de gemeenteraad kunnen worden gestuurd naar griffie@uithoorn.nl